Το Clash of Clans κυριάρχησε το 2015

Είμαστε στο τελευταίο μήνα του 2015, και όσο πλησιάζει ο καινούργιος χρόνος, αναλογιζόμαστε τον χρόνο που φεύγει. Σίγουρα πρέπει να στεκόμαστε στις πιο καλές στιγμές…